UNITATEA ÎN DIVERSITATEA NOPȚII SAU ILUZIA CA BAROC AL AMINTIRILOR

13275103_1187659881258897_869196012_o

http://confluente.ro/al_florin_tene_1465103081.html

 

 

 

 

Autoare a romanelor: “Dezrădăcinare sau un nou început,” cu care a debutat în anul 2012, “Jurnalul șefei mele”, apărut în 2013, și a două proze scurte publicate în antologii, și deținătoare a mai mulor premii literare, Helene Pflitsch vine în întâmpinarea cititorilor săi cu un nou roman, intitulat simptomatic “Umbra din noapte “. Spun simptomatic, deoarece atât umbra, cât și noaptea sunt fenomene unde lipsește lumină, adică întunecime provocată de un corp opac care oprește razele de lumină, iar noaptea este intervalul de timp cuprins între apusul soarelui și răsăritul lui, când este întuneric. Însă, autoarea folosește cele două fenomene ca metaforă, pentru a definii visul despre un personaj, nu pre bine conturat- cum autoarea subliniază prin gura unui personaj în “Prolog”- 3 ani mai târziu: „ -Ah, Cora! Cora a fost… a fost, așa, ca o unduială de vânt ce vine și pleacă și în graba ei îți smulge acoperișul… Știi! Am aruncat peste gaura făcută primul lucru ce mi-a picat în mână… Poți să-i transmiți asta? Poți să-i spui că, mi s-a întâmplat tot, dar absolut tot, ce a prevăzut?…Ba, nu! Nu asta! Poți să-i spui că, port în suflet un dor mai mare decât am avut vreodată pentru munții mei? “

Romanul structurat în secvențe cinematografice, debutează cu discuția dintre Nicu și o femeie despre viață și potență. Discuția alunecă, ușor, spre amintirea unei iubiri, ca o destăinuire a unui burlac ce a trecut prin paturile mai multor femei. Subiectul curge lin ca apa Arieșului ce ajunge la Câmpia Turzii, derulând retrospectiv imaginile copilului purtat de părinți în rucsac prin munți, până în seara când întâlnește pe Geta simțindu-i mirosul miros și frăgezimea gurii.

Subiectul romanului se derulează ca firul roșu de pe ghemul vieții, conturând o creație barocă, din categoria realismului magic sud-american, cum ar fi Vargas Llosa, G.G.Marquez, sau Adolfo Bioy Casarea.

Narațiunea oscilează între cele două părți ale zilei, lumina zilei și noaptea, adică între vis și realitate:„ În noaptea aceea avusesem un somn adânc, lung și fără vise Soarele era sus pe cer când mi-am deschis ochii și am avut un moment de derută. Eram singur, sau dintr-un moment în altul va apărea cu ceașca de cafea aburindă în mâini, așa cum mi se întâmplase în ultimele dimineți?  

Amintirea serii își făcuse repede loc printre gândurile încă somnoroase și… m-am bucurat. Eram libeeer!  

Am sărit sprinten din pat să-mi curăț trupul . “

Într-o uzină ilocalizabilă , o secție de turnătorie, se înfiripă simpatii, și mici conflicte, unde Mimi se uită după toți bărbații, citez: „Bărbatul făcu un gest, iar ea îi sări în brațele deschise sub privirile curioase a celor ce se nimerise prin preajmă.  

Mimi împrăștie vestea și la ușa secției se adunară în fugă alte câteva femei.   

– Și vroiau s-o trimită la turnătorie, repeta într-una Mimi, emoționată peste culme.   

Nu au mai trimis-o la turnătorie; ba, Zoltan-maistru a felicitat-o personal și a asigurat-o că nici nu avea de gând să o facă; fusese nevoit să joace în fața celorlalte detașate un mic teatru.  

 Anna mai muncise în secție până la jumătatea lui august, după care intrase în primul și ultimul ei concediu din viața de strungăriță. “

Optica relațiilor dintre cele două jumătăți mitologice, femeie și bărbat, afectivă și poetică, îi plac mult prozatoarei, mașinăria ei de imagini dispersate, dar făcând parte dintr-n tot unitar, se mișcă după legi care sunt ale unor psihologii insondabile. Personajul, care la un moment dat,strigă “Eram libeeer! “, de fapt, își exercita “libertatea “ ritualică, ca apoi, din nou, să-și modifice arbitrar obțiunea. Inefabilul epic ce decurge de aici, pecetluit de eresuri misterioase și dorinți fizice, de intuiții fulgurante și secrete, de personajele care populează lumea lui Helene Pflitsch ca pe un continent fabulos, unde bărbatul și femeia sunt ființe tolerate.

Dana, Triță, Tudor, personaj episodic, Alexei, vărul tatălui, Rusu, Cora, sunt personaje ce-și trăiesc destinul creionat de autoare, destin izvorât din experiența Helenei Pflitsch.

Autoarea redă evoluția relațiilor sentimentale dintre o femeie și un bărbat, care gradulat ajung la iubire.

Prozatorul are acuitate în a observa comportarea, vigoarea în peisajul vieții cotidiene, cu binele și răul, manevrând limbajul oral cu remarcabilă dexteritate, ca și cum totul ar fi fost înregistrat pe bandă magnetică. Acestea sunt însușiri indubitabile, sunt semnele unei înzestrări estetice. Bărbații sunt văzuți în chipul unuia trecut de vârsta pubertății, doritor de aventuri sexuale și revoltat, șovăielnic, având ceva din neutralitatea lui Meursault, amintindu-mi de romanul Străinul de Albert Camus. Plutind deasupra lor ca Sabia lui Damocles, sicerea lui Dante Alighieri, ”Lumea nu e a celor modești, ci a celor energici. “

Umanitatea autoarei este în chip izbitor virilă, de tipul androcentristului, și de aceea femeia are rolul coordonării destinului, dar și “unealta“ plăcerilor. Bărbatul în absența acestora, pare a spune autoarea prin personajele sale, este zidit în condiția lui ireductibilă, care e singurătatea, de aceea îi vin în memorie amintirile.

Arta prozatoarei se evidențiază prin știința de a învia lumile amintirii sau ale visării îndreptându-le către un sens mozaical pe măsura complexității nesfârșite a vieții și a oamenilor. Este la Helene Pflitsch o adevărată obsesie a totalității peiasjului ardenelesc. Romanele autoarei sunt massive, imagini din întâmplări contemporane, rescrise sau prefăcute cu totul- iată un tablou al unei trude, așezată în dorința de a exprima oamenii cu complicațiile lor și părțile nevăzute ale sufletului omenesc. De la iluzie la luciditate, de la iubire la ură, de la stabilitate le cele mai complicate stări de conștiință- acesta este drumul lui Helene Pflitsch urmând mersul unor vremi ale căror cărări sporesc destine de oameni.

Citind romanul “Umbra din noapte” mi-am adus aminte de ce spunea Auguste Rodin, că statuia se află în interiorul blocului de marmură, el nu face decât să înlăture cu dalta surplusul de piatră, eliberând personajul. Fapt ce face autoarea acestui roman, care eliberează umbra din noaptea unui vis.

Concluzionez cu ce spunea Niccolo Machiavelli: “Este ușor să-i convingi pe oameni de un lucru, dar este greu să-i faci să fie fermi în această convingere. “

 

Al.Florin Țene

 

Reclame